YBS ERP Yazılım Sistemlerini RFTR Firmamızda Tercih Etti

Savunma Sanayi alanında faaliyet gösteren RFTR firmamız tüm ÜRETİM,  SATINALMA, MÜŞTERİ YÖNETİMİ, DEPO, ON MUHASEBE ve Tüm ISO Süreçlerini YBS ERP Yazılımımızda yönetmek için kurulum işlemlerimiz başlamıştır.  Kuruluşumuzda yönetilecek süreçler;

 1. Dokümante Bilgi Süreci:
  • Kuruluşunuzda oluşturulan tüm dokümanları bu modül üzerinden dağıtım yapabilirsiniz. Böylelikle dokümanların her zaman son ve güncel haline erişim sağlanabilir.
 2. Kuruluş Bağlamı Ve İlgili Taraflar Süreci
  • Gzft Analizi
  • İlgili Taraflar ihtiyac ve beklentilerinin tanımlanması
 3. İç Tetkik Süreci
  • İç Tetkik Planı
  • İç Tetkik Soruları ve uygulamaları
  • İç Denetim Raporu
 4. Uygun Olmayan Ürün/Hizmet – Düzeltici Faaliyet ve Olay İhlal Süreci
  • Uygun olmayan ürün/hizmetlerin takip edilmesi
  • Düzeltici Faaliyetler ve Aksiyonlarının takip edilmesi
  • Olay/Kaza/Olay ihlal Kayıtlarının ve Aksiyonlarının takip edilmesi
 5. Tedarikçi Yönetim Süreci
  • Tedarikçilerin Değerlendirilmesi
  • Yerinde Tedarikçi Denetimlerine ait sorular, uygulamaları ve puanlanması (Ektra istenebilir)
  • Onaylı Tedarikçi Listesi
 6. Yönetimin Gözden Geçirilmesi Süreci
  • Toplantı tutanağı ve alınan kararlara ait aksiyon takipleri
  • Performans Raporu
 7. İç ve Dış iletişim Süreci
  • Gelen Giden Evrak kayıtlarının takip edilmesi
 8. Müşteri Memnuniyeti Yönetim Süreci
  • Müşteri Memnuniyet Derecelerinin ölçülmesi
  • Dilenirse web sitesine gömülerek müşterilere anket uygulanması ve analiz edilmesi
  • Müşteri Şikayetleri ve alınan aksiyonların takip edilmesi
 9. İnsan Kaynakları Süreci
  • İzin İsteme ve Onayı
  • İş Başvuru Formu( dilenirse web sitesine konularak iş başvurularının alınması)
  • Gizlilik Sözleşmeleri
  • Personel Özlük Dosyalarının takip edilmesi
  • İşten ayrılan personelin takip edilmesi
  • İşe Yeni Başlayan personellerin takip edilmesi
 10. Eğitim Süreci
  • Eğitim Planı
  • Alınan Eğitimlerin Takip Edilmesi
  • Sertifikaların Takip edilmesi
  • Eğitim sicilleri takibi
 11. Amaç ve Hedefler Yönetim Süreci
  • Birim yada Kişi Bazlı Hedeflerin verilmesi
  • Hedef ve aksiyon son durumlarının takip edilmesi
 12. Risk ve Fırsatlar Yönetim Süreci(ISO 31000 Standardına Uygundur)
  • Kalite Risk ve Fırsatlarının Değerlendirilmesi
  • Çevre Risk ve Fırsatlarının Değerlendirilmesi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk ve Fırsatlarının Değerlendirilmesi
  • Bilgi Güvenliği Risk ve Fırsatlarının Değerlendirilmesi
  • Hizmet/Servis Yönetimi Risk ve Fırsatlarının Değerlendirilmesi
  • İş Sürekliliği Yönetimi Risk ve Fırsatlarının Değerlendirilmesi
  • Proje Risk ve Fırsatlarının Değerlendirilmesi
  • Risklerin düşürülmesi için gerekli aksiyonların/Görevlerin takip edilmesi
  • Risk veya Fırsatların kullanıcılar tarafından bildirilmesi
  • Artık Risklerin tanımlanması
 13. Değişiklik Yönetim Süreci
  • Değişiklik Bildirimlerinin Alınması
  • Yapılan Değişikliklere ait risk değerlendirmelerinin yapılması, aksiyonların takip edilmesi
  • Değişiklik Danışma Kuruluna Değişikliklerin onaya gönderilmesi
  • Yapılan tüm değişiklik kayıtlarının tutulması
 14. Disiplin Süreci
  • Personel Savunma Formu ve İnsan Kaynaklarına Gönderilmesi
  • Disiplin Karalarının Takip edilmesi ve personele bildirilmesi(Dilenirse Çıktı Alınarak İmza Altına Alınabilir)
 15. Bilgi Güvenliği Yönetim Süreci
  • Bilgi Güvenliği Kontrollerinin Haftalık, Aylık veya Yıllık olarak yazılım üzerinden yapılması ve kayıtlarının tutulması
  • Uygulanabilirlik Bildirgesine ait kayıtlar
  • Risk ve fırsatlar ve bunlara ait kayıtlar Risk ve Fırsat Sürecinde yapılmaktadır.
  • Bilgi Güvenliği Politikaları Dokümante Bilgi Sürecinde Yapılmaktadır.
 16. Test Tatbikat Yönetim Süreci
  • Yapılan Test Tatbikatlara ait kayıtların tutulması
 17. İş Etki Analizi ve İş Sürekliliği Yönetim Süreci
  • Süreçlere ait İş Etki Analizlerinin Girilmesi, İş Sürekliliği Planları kayıtları
  • Periyodik bakımların planlanması
  • Yapılan bakımlara ait kayıtların tutulması
 18. Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale Yönetim Süreci
  • Acil Durumlara ait planların girilmesi
  • Acil Durum Kayıtları
 19. Talep Olay Yönetim Süreci
  • Kuruluş içerisinden veya dışından talep edilen tüm isteklerin kaydedilmesi
  • Çözülmesi ve kayıdın kapatılarak kayıt altına alınması
 20. Varlık Yönetim Süreci
  • Tüm Kuruluş varlıklarının takip edilmesi
  • Varlıkların İlgili Kişilere Zimmetlenmesi
 21. Aksiyon Yönetim Süreci
  • Yapılan İşlerin Raporlanması
  • Görev Ataması Yapılması
  • Yapılan aksiyonların takip edilmesi
 22. İzleme ve Ölçme Donanımlarının Kontrolü Süreci
  • Kalibrasyon Planının hazırlanması
  • Kalibrasyon Tarihlerinin hatırlatılması
  • Yapılan kalibrasyonlara ait raporların ve işlemlerin takip edilmesi
 23. İzleme Ölçme Analiz ve Değerlendirme Süreci
  • Tüm Süreçlerin Performans Kriterlerinin takip edilmesi
  • Raporlanması
  • Grafiklere dokülmsesi
[contact-form-7 id="3238"]
Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
Konuşmaya Başla
1
Biz Buradayız
Merhaba
Yardımcı Olmamızı İstermisiniz?